Latest University News

13 June 2024

Bronnadh céimeanna an tsamhraidh in Ollscoil na Gaillimhe

Bronnadh céimeanna ar bhreis is 360 mac léinn fochéime, máistreachta agus PhD in Ollscoil na Gaillimhe inniu, á gcur leis an mbreis is 133,000 alumni atá ar fud an domhain.   Ina measc siúd a bhí ag ceiliúradh bhronnadh an tsamhraidh, bhí beagnach 80 duine ar bronnadh Dochtúireacht i bhFealsúnacht (PhD) orthu.   Ar an ngrúpa mac léinn is mó a bhí i láthair bronnadh Baitsiléir Onóracha sa Leigheas, Baitsiléir sa Mháinliacht agus Baitsiléir sa Chnáimhseachas (MB, BCh, BAO) ar bhreis is 166 dochtúir.  Le linn an tsearmanais, bhronn Ollscoil na Gaillimhe 14 Bhonn don Bhliain Deiridh Leighis ar naonúr céimithe, agus cúig cinn díobh siúd ag dul don Dr Margaret Mary Glazier as Michigan, SAM as a sárfheidhmíocht acadúil. Bronntar na boinn seo mar chuid den traidisiún ina dtugtar aitheantas d’fheabhas acadúil na gcéimithe i gColáiste an Leighis, an Altranais & na nEolaíochtaí Sláinte.  Bronnadh dámhachtain speisialta amháin as taighde forleathan le linn cheiliúradh na bliana seo – bronnadh Céim Dhochtúireachta le hEolaíocht (DSc) as Saothar Foilsithe ó Ollscoil na hÉireann ar an Ollamh Michael Kerin as a chuid taighde ar ailse chíche.   Tá an tOllamh Kerin ina Ollamh le Máinliacht, tá sé ina Stiúrthóir Cliniciúil ar an nGréasán Acadúil i dtaca le hAilse atá faoi stiúir Saolta, agus tá sé ina Leas-Uachtarán ar Choláiste Ríoga na Máinlia in Éirinn.    Mar mháinlia comhairleach, tá spéis ar leith ag an Ollamh Kerin i máinliacht ailse cíche agus inchríneach. Tá sé i gceannas ar chlár mór taighde ar ailse chíche in Institiúid Lambe don Taighde Aistritheach in Ollscoil na Gaillimhe, agus tá sé ina Stiúrthóir Taighde ar an Institiúid Náisiúnta don Taighde ar Ailse Chíche. Lena chois sin, tá an tOllamh Kerin ina chomhthaighdeoir ar go leor tionscnaimh thaighde eile ar ailse, lena n-áirítear Precision Oncology Ireland agus Institiúid Taighde Uile-Oileáin ar Ailse (AICRI). Tá a ainm le breis is 450 páipéar piarmheasúnaithe agus le 25,000 lua, agus tugadh meantóireacht do bhreis is 50 mac léinn MD agus PhD a chuaigh tríd an gclár taighde ar ailse chíche.   Seo mar a labhair Uachtarán Ollscoil na Gaillimhe, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh: “Thar ceann phobal iomlán Ollscoil na Gaillimhe, tréaslaím le gach duine dár gcéimithe. Leagann an Ollscoil béim ar leith ar ár luachanna, mar atá meas, oscailteacht, barr feabhais agus inbhuanaitheacht, agus tá sé ríthábhachtach go gcothaímid muintearas i measc ár mac léinn chun cur lena dtaithí acadúil agus chun pobal a chruthú inar féidir le gach duine barr a gcumais a bhaint amach. Molaim obair chrua, díograis agus buanseasmhacht ár gcéimithe go léir, agus guím gach rath orthu sa saol gairmiúil atá amach rompu.  “Ba mhaith liom comhghairdeas ó chroí a ghabháil leis an Ollamh Michael Kerin chomh maith. Is teist iontach é an DSc seo air mar dhuine agus ar a chuid taighde san Ollscoil seo thar na blianta, agus tugann sé aitheantas don chion céadach atá déanta aige i ndáil le hailse chíche.”  Críoch    

Read more

13 June 2024

University of Galway summer conferring

Over 360 degree, masters and PhD students graduated from University of Galway today, joining more than 133,000 alumni worldwide.     Among all of those at the summer conferring celebrations, almost 80 were conferred with a Doctor of Philosophy (PhD).   The largest cohort of students to graduate were the 166 doctors who received their Honours Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, and Bachelor of Obstetrics (MB, BCh, BAO) degree.    During the conferring ceremony, University of Galway presented 14 Final Medical Medals to 9 graduates, with Dr Margaret Mary Glazier from Michigan, USA receiving 5 medals for her outstanding academic performance as part of the tradition of presentation to graduates of the College of Medicine, Nursing and Health Sciences recognising academic excellence.    One special award was conferred at this year’s celebrations in recognition of extensive research - Professor Michael Kerin was conferred with a Degree of Doctor of Science (DSc) from the National University of Ireland for his published work in breast cancer research.     Professor Kerin is the Chair of Surgery, Clinical Director of the Saolta Managed Cancer Academic Network and Vice-President of the Royal College of Surgeons in Ireland.     As a consultant surgeon, Professor Kerin has a special interest in breast cancer and endocrine surgery. He leads a large breast cancer research programme at the Lambe Institute for Translational Science at University of Galway and is the Research Director of the National Breast Cancer Research Institute. Professor Kerin is also co-investigator on numerous other cancer research initiatives including Precision Oncology Ireland and the All-Island Cancer Research Institute (AICRI). He has more than 450 peer reviewed papers and 25,000 citations, and more than 50 MD and PhD students have come through and been mentored as part of the breast cancer research programme.    President of University of Galway, Professor Ciarán Ó hÓgartaigh, said: “On behalf of the entire community of University of Galway, I congratulate every one of our graduates. The University places great emphasis on our values of respect, openness, excellence and sustainability, and it is so important that we create a sense of belonging for our students to enrich their academic experience and create a community where everyone can thrive. I commend each of our new graduates on their hard work, commitment and perseverance, and wish them every success in their future careers.    “I would also like to extend my warmest congratulations to Professor Michael Kerin. Being awarded the DSc is a wonderful testament to him and his research at the University over many decades, and an acknowledgment of the impact of his outstanding contribution to the field of breast cancer.”    Ends 

Read more

12 June 2024

University of Galway ranked #1 in Ireland and Top 5 in the EU for sustainability

University of Galway has been named the number one university in Ireland for sustainable development for the third year in a row. The accolade has been awarded by Times Higher Education Impact rankings in recognition of the University’s progress in responding to the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs). The rakings also places University of Galway in the world’s top 50 and recognised globally for significant contribution to progress on 11 of the 17 UN SDGs. This includes a world ranking of number 10 for Responsible Consumption and Production (SDG 12) and top 100 status for 6 of the 17 SDGs. President of University of Galway, Professor Ciarán Ó hÓgartaigh, said: “University of Galway being ranked again this year in the top 50 among the universities of the world is a huge achievement. It is also a remarkable recognition to be embedded as the number one, the leading university in Ireland, and in the top 5 in the EU, for the work and progress we have made on our core value of sustainability. “Huge credit goes to staff across our university for making this happen, in our teaching and learning, in our research and in our day-to-day operations. Equally, credit is due to our students who put sustainability to the forefront of our agenda as we developed our 2020-2025 strategy Shared Vision, Shaped by Values. This has happened because of the energy, passion, and enthusiasm of our empowered university community. “Sustainability and climate action are the urgencies of this moment. At this time and from this place, University of Galway is glad to lead, for the public good.” The 2024 edition of Times Higher Education’s Impact Rankings ranks the University 47th out of 1,963 institutions across the world, and in the top 5 in the EU. Assessments for THE Impact rankings are based on submissions from universities around the world in line with the United Nation’s 17 Sustainable Development Goals. The report is a measure of the extent to which institutions are having a positive social and economic impact on the planet; from climate action and gender equality, to good health and well-being. Professor Peter McHugh, Deputy President and Registrar and Chair of the University Sustainability Advisory Board, said: “A huge congratulations to the team involved in bringing the University to where we are today. Through our community and university sustainability partnership, we are co-creating a more sustainable campus and embedding sustainability in all aspects of learning and research, culture, operations and governance. We have recently established a Sustainability Office to bolster these efforts and to empower the University’s diverse communities of staff, students and partners. “Today’s ranking follows the University’s success at the 2024 Education Awards in April, where we secured the top prize for Excellence in Sustainability. We are also very proud to be the first university to be designated a national Sustainable Development Goals Champion, recognising our leading role in achieving the SDGs. I would encourage visitors to take a walk along our SDG Trail and Biodiversity Trail to see first-hand how we have developed the campus as a living lab for the SDGs.” Dr Richard Manton, Director of Sustainability, said: “Looking to the future, our vision is that every student graduating from University of Galway will have confronted diverse aspects of sustainability and the UN SDGs in their degrees. We will continue to enhance the biodiversity of our campus and we will move ambitiously towards carbon neutrality. As recognised in SDG 17, partnership for the goals, we will only achieve our sustainability objectives by working closely with our partners in our city and region.” University of Galway is making significant progress on its sustainability ambitions:  Researchers have developed a global reputation for medtech, marine and environmental research, sustainable energy solutions, data analytics, culture, and creativity, all having an important role to play in the implementation of the SDGs. Lecturers are embedding sustainability across the curriculum and the University has developed a new tracking tool to determine the SDG content of our courses. University of Galway campus and buildings are testbeds for positive sustainable actions. Since 2006, the University has exceeded targets by decreasing its energy usage across campus by 50%. We have rolled out Solar PV panel across campus buildings and completed a demonstrator geothermal heat pump project to heat the swimming pool in the Sports Centre.   The University’s Park and Ride system is powered by electric buses and a network of internal and external drinking water fountain have been installed campus wide. University of Galway is home to the first lab in Europe to awarded Green Lab certification and all the labs in the Alice Perry Engineering Building are now certified as green. Our campus is one of the most biodiverse in Ireland: we hold An Taisce Green Campus Flag. We have introduced new wildflower enhancement schemes, bird boxes, bat boxes, insect hotels, beehives, a pollinator friendly pesticide code and a log tree hive. Ends

Read more